Błagam o uleczenie mnie i mojej rodziny z chorób na ciele i duszy oraz sile do niesienia krzyża

Dorota