Święty Gabrielu, proszę Cię o wsparcie intencji uzdrowienia wewnętrznego mego syna, Marka i Twoją i zorganizowania jego drogi naukowo-zawodowej.
Niech się dzieje wola Twoja, Panie Jezu.

Elżbieta

Elżbieta