O łaskę umocnienia wiary, miłości i miłosierdzia dla Elżbiety, Antoniego, Joanny i Sławomira.

Elżbieta