Św Gabrielu, powierzam twojej opiece i twojemu wstawiennictwu moich synów Piotra i Pawła. Proszę o łaskę wiary dla każdego z nich, o nawrócenie sercem do Jezusa i łaski dla Piotra w zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa z Kamilą, o rozeznanie, o wolę bożą, prowadzenie przez Ducha świętego. Dla Pawła o potrzebne łaski w znajomości z Dominiką, o czystość serca dla wszystkich.

Ewa