Proszę o moje uzdrowienie duszy i ciała. Proszę też o miłość w naszym małżeństwie i za syna o dary Ducha Świętego, opiekę Mateńki Najświętszej i Boże prowadzenie, żeby wybierał dobro, szczególnie w kwestii muzyki i aby w naszym życiu wypełniała się wola Boża, o Światło Ducha Świętego byśmy umieli ją odczytać, wypełnić. Panie Jezu okaż nam Swoje Miłosierdzie, błogosław Swoim dzieciom.

Ewa