Podziekowanie Bogu Najświetrzej Panience Jezusowi za wszystkie laski które byly sa I bedą. Bog zaplac.

Ewa