Prośba o zdrowie dla Grażyny i Grzegorza – o ile jest to zgodne z wolą Bożą.

Grzegorz