Proszę św, Gabriela o uwolnienie z nałogu alkoholowego.

Halina