Proszę o modlitwę za Piotra, o wyjście z narkomanii i uzdrowienie fizyczne i psychiczne dla niego.

Ilona