Proszę o rozeznanie właściwej drogi życia, zgodnej z Bożą Wolą dla Dzieciaków,

Iwona