Proszę o modlitwę o małżeństwo sakramentalne.
O łaskę poczęcia dla Izabeli.
O ułożenie spraw związanych z doktoratem dla Norberta.

Izabela