za wstawiennictwem Św. Gabriela proszę o łaskę nawrócenia syna Piotra, uwolnienia z uzależnienia od narkotyków i przerwania demonicznej relacji
z dziewczyną.

Jadwiga