ŚW. Gabrielu proszę o łaskę nawrócenia dla mojego brata Leszka i potrzebne łaski dla tych którzy powierzają się mojej modlitwie

JADWIGA