proszę o łaskę uwolnienia, nawrócenia, zerwania, demonicznej relacji z dziewczyną oraz dary Ducha Świętego dla Piotra

Jadwiga