Boże Wszechmogący oddaję Ci sprawy całej naszej rodziny a szczególnie wiarę młodych proszę o dotknięcie nas Duchem Świętym abyśmy dostąpili uzdrowienia dusz i ciał a dla naszych Najdroższych Zmarłych proszę Matkę Bożą o ochłodę w oczyszczaniu z wszelkiej zmazy grzechowej i łaskę Nieba szczególnie dla mojego ukochanego Męża.

Jadwiga