Bardzo w intencjach moich dzieci Oli i Adriana o Światło Ducha Świętego w wypełnieniu woli Bożej Błogosławieństwo Boga w ich dorosłości,
a Matka Boża niech ma w opiece i prowadzi do Syna swego. Bóg zapłać

Janina