Proszę o uzdrowienie syna Mikołaja ze wszystkich chorób.

Joanna