Proszę o wypełnienie się woli Bożej w życiu mojej rodziny, o żywą wiarę dla nas, o miłość.

Joanna