Proszę o uwolnienie od leku przed przyszłością .ochrony od ataków złego.Umocnienie w wierze miłości i nadzieji.Przemianę sposobu mojego myślenia i proszę o serce cielesne napełnione prawdziwą miłością. Proszę o pomoc w tworzeniu prawidłowych zdrowych relacji..Pomoc w problemach finansowych i o pracę proszę.Wyzwolenia od leku przed ludźmi.Uzdrowienie zranien odrzuceń i samopotępienia Dziękuje.Jolanta.Amen

Jolanta