proszę o modlitwę za mego syna Łukasza o jego nawrócenie

Józef