Bardzo proszę o dar dobrego małżeństwa. Abyśmy wzrastali w wierze i dążyli do świętości. I za dusze w czyśćcu cierpiące. Bóg zapłać!

Katarzyna