Za syna Emanuela o rozeznanie drogi życia, cierpliwość i pokorę, za córkę Julię o trwaniu przy Panu Bogu . Za grupę Matki w Modlitwie o charyzmaty dla dalszego rozwoju i jedność. Za siebie aby kierować się dobrem drugiego człowieka , o siłę i wytrwałość w posłudze i dary Ducha Świętego aby prowadzić grupę modlitewną zgodnie z wolą Pana…za wszystkie osoby oddalone od Pana.

Katarzyna