Za wstawiennictwem Św. Gabriel proszę Boga o łaskę pomocy i wsparcia w pewnej bardzo trudnej dla mnie sprawie.

Katarzyna