Za ludzi młodych, szukających, zagubionych, by odnaleźli swoją drogę. By pokonali swoje słabości, nawrócili się i podążali bez wahania za Jezusem. By byli światłem dla innych. By umieli kochać i przyjmować miłość… +

Klaudia