Proszę św.Gabriela od MBB i Pana Boga w Trójcy Jedynego o opiekę nad moim synem MIchałem i jego rodziną podczas długiej podózy.

Krystyna