Proszę o przywrócenie możliwości głoszenia nauk dla księdza profesora Tadeusza Guza.

Leszek