O laske swiatla Ducha Swietego i odwage w podjeciu decyzji drogi zyciowej.

Lucjan