Proszę o łaskę uzdrowienia mojego synka Jakuba z kaszlu . BÓG ZAPŁAĆ. .

Lucyna