O łaskę nawrócenia dla Leszka i jego dzieci, powrót na łono Kościoła,wzajemne pojednanie. O wypełnienie się woli Bożej w nas. Świety Gabrielu wstawiaj się za nami.

Magdalena