O łaskę nawrócenia, uwolnienie od złych duchów dla męża i dzieci ,powrót ich na łono Kościoła . Pojednanie w rodzinie,błaga żona i matka .

Magdalena