Proszę za przyczyną św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej o potrzebne łaski, uwolnienie i uzdrowienie, przemianę serca i nawrócenie, błogosławieństwo Boże i czułą opiekę Niepokalanej dla Zofii, Haliny, Czesława, Stanisława, Dawida, Agnieszki, Grzegorza, Sylwii i Wojtka.
Serdeczne Bóg zapłać.
Króluj nam Chryste!

Magdalena