Maryjo, proszę wstawiaj się u Swego Syna w intencjach Bogu wiadomych

Małgorzata