Proszę w intencji zmarłego Taty Kazimierza o radość oglądania nieba,

Maria