Prośba z zdanie egzaminu specjalizacyjnego.

Marta