O uwolnienie z naĺogu alkoholu mojego syna i o Boze Blogoswienstwo dla mojej rod iny Bog zapc za modlitwe pozdtawiam.

Marzena