Przez ręce św. Gabriela proszę o łaskę dobrej żony – abyśmy się spotkali i nasze serca zapaliły się ogniem miłości do Boga oraz do siebie nawzajem.

Michał`