Matko Boża Bolesna i Sw. Gabrielu błagam o łaskę uwolnienia mojego narzeczonego z pożadliwosci do innych kobiet a mnie w związku z tym z chorobliwej juz zazdrości. Błagam o pomoc.

Monika