Św. Gabryielu módl się przed Obliczem Pana za wszystkie duszyczki, za które i ja sie modlę szczególnie za chorą Ag , Tatę .

Patrycja