Proszę o łaskę nawrócenia dla nas, w tym dla największych grzeszników. Za tych co cierpią w czyśćcu, w tym za najdłużej cierpiących, najdłużej mających cierpieć, najgorzej cierpiący oraz niemający pomocy.
Za wszystkich cierpiących i chorych tu na ziemi. Amen.

Rafał