Prośba o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej mamy Teresy z choroby nowotworowej. Całą rodziną modlimy się do Matki Bożej, potrzebujemy wsparcia w modlitwie.

Robert