Za całą naszą rodzinę i wspólnotę zarówno kościelną jak i zawodowo-sąsiedzką by Pan dał Swojego Ducha i wszelkie potrzebne łaski dla duszy i ciała

Roman