Proszę o łaskę rozeznania mojego powołania.

Sebastian