Proszę o cud uzdrowienia półrocznego Oskara, 8 letniego Michała i 20 letniego Patryka

Teresa