o błogosławieństwo Boże dla rodzącego się nowego związku; o łaskę pełnienia woli Bożej w życiu oraz o Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących Bóg zapłać!

Teresa