O dar potomstwa i łaskę pracy o uzdrowienie małżeństwa

Teresa