Proszę przez wst.Maryi o nawrócenie brata Jerzego
ze świadków Jehowy
o zdrowie dla mamy Agnieszki
o zdrowie dla Małgosi – operacja za tydzień
o zdrowie dla Andrzeja – nowotwór
o zdrowie dla ks.Kazimierza -leczenie szpitalne

Teresa