Błagam o zdrowe życie rodzinne, o miłość, wierność, szacunek i zgodę w rodzinie.

Wanda