Dziękując Bogu Wszechmogącemu za wszelkie dary i łaski, proszę gorąco, przez wstawiennictwo św. Gabriela za Urszulę, Dominikę, Patrycję, Sylwestra, Justynę, Martynę, Kamilę, Dawida, a także za Łukasza, Pawła, Wojciecha i Mikołaja – o wszelkie potrzebne łaski.

Wirginia