Proszę o modlitwę za wstawiennictwem św. Gabriela za miasto Gdańsk , szczególnie za młodych jego mieszkańców , aby uchronił przed demoralizacją wynikająca z propagowanego programu edukacji seksualnej w szkołach

Z.P.