Bardzo proszę o modlitwę za Anete, która jest w błogosławionym stanie, obecnie wystąpiło zagrożenie życia.

Zdzisława